Refima omorganiserar

Vi på Refima Revision AB kommer att omorganisera oss från och med 1 maj 2023.
Vi kommer att dela upp oss i två bolag. Ett AB för revision (Refima Revision AB) och ett AB för Redovisning (VIP Ekonomibyrå i Göteborg AB).

För er som revisionskund innebär omorganisationen inga förändringar, som redovisningskund innebär det vissa förändringar.

Behöver du en erfaren
revisor eller konsult?

Eller en trygg hjälp med redovisning, skatter, bolagsbildningar samt annan rådgivning gällande företagandet? Refima är en byrå med både auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter.

Vi fyllde 25 år 2020 och har varit med länge. Den både breda och djupa erfarenhet som vi samlat på oss genom åren hoppas vi kunna komma dig till nytta. Vi kan bidra med det mesta som både företaget och du som företagare behöver hjälp med.

Vi är din personliga partner och vägledare inom företagandet.

Revisionfrivsion_fav  Bokslutfrivsion_fav  Bokföringfrivsion_fav  Deklarationfrivsion_fav  Rådgivningfrivsion_fav

Revisionfrivsion_fav  Bokslutfrivsion_fav  Bokföringfrivsion_fav
Deklarationfrivsion_fav  Rådgivningfrivsion_fav

”Refima är snabba, noggranna och flexibla att arbeta med. Vi har varit kund i många år och kan alltid lita på gott utfört arbete! Kan absolut rekommendera dem.

Vi är Refima!

Refima Revision är en mindre revisionsbyrå, belägen vid Masthuggstorget, där varje medarbetare tar ansvar för dig som kund. Det innebär att du alltid kan räkna med snabba svar på dina frågor och att alltid någon finns till hands för just dig. Vi är din personliga ekonomipartner, alltsedan starten 1995.

Våra ekonomitjänster innefattar revision, redovisning, bokföring, löner, skatter, företagsekonomisk rådgivning, budgetering och mycket mer. Förutom kompetensen inom byrån har Refima Revision ett väl utvecklat och fungerande nätverk av specialister som vi samarbetar med, såsom advokater, skattejurister, försäkringsrådgivare, bokförare m.fl.

Det är främst små och medelstora företag och organisationer, inom de flesta branscher, som är våra uppdragsgivare. Vi är anslutna till, och kvalitetskontrollerade av vår branschorganisation FAR. Personligt bemötande och kompetens går hand i hand anser vi.

Men själva kärnan i vår verksamhet är faktiskt din verksamhet. Lägger du ut ekonomifunktioner på oss får du mer fokus på det du egentligen vill göra, och det är ofta mer prisvärt än att anställa.

Gör det du är bäst på, och låt oss sköta resten!

Z

Vi hjälper dig

När vi säger att Refima är din personliga ekonomipartner menar vi det. Bokstavligen. Klicka för att möta våra duktiga konsulter…

Raketforskning?

Nej, vi kallar det hellre service. Kompetensen har vi, men hos oss står bemötandet allra högst i kurs.

u

Nystart?

Ju tidigare vi är med desto bättre. Vi tar hand om ekonomitjänsterna, så du kan ägna dig åt det du egentligen vill jobba med…

Gör det du är bäst på, vi sköter resten!

Oavsett behov är Refima din personliga ekonomipartner. Klicka på länkarna till vänster för att läsa mer om våra tjänster.

Det är alltid en svår balansgång mellan att “göra själv” eller “lägga ut”. Vårt förslag är att du
frågar oss först!

Det är inte alltid den bästa affären att anställa egen personal för administration. Vi är effektiva på administration och får ofta jobbet gjort på färre timmar. Du blir inte heller “låst” eftersom du kan anlita oss precis så mycket eller lite som du behöver.

Är det något du saknar på listan? Vi kan lösa det mesta! Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Tjänsteutbud hos Refima

Revision

Revisor kan ibland låta lite dammigt och stelt. Vi vill även kalla oss ”complience coacher” för det är kanske  just det som revision handlar om. Utöver kontrollen även och kanske främst ge vägledning till regelefterlevnad.

Det krävs mycket av företagaren. Förutom att vara yrkesskicklig inom sin profession och sköta den dagliga driften av företaget skall även alla de regelverk som företaget har att följa efterlevas, t.ex. bokföringslagen, årsredovisningslagen, normer såsom K2, K3, aktiebolagslagen, inkomstskattelagen, mervärdesskattelagen, skatteförfarandelagen.

Ifall det skulle trampas fel i något av alla dessa minfält, så kan skadorna bli kännbara och det är alltid företagaren som vid dagens slut står ensam som ansvarig.

Vi tror inte att det möjligt för en person att ha all denna komplexa kompetens samlad i sitt huvud.

Därför rekommenderar vi varje företagare, som vill känna sig trygg och få en god natts sömn, att se till så att företagets transaktioner och förhållanden årligen får en genomlysning av en auktoriserad revisor som avger en revisionsberättelse efter utfört uppdrag. Detta är en signal till omvärlden att företagaren är angelägen om att efterleva regelverken och få en kvittens på att så verkligen skett.

Är inte detta egentligen ganska så självklart?

I ovan är förstås bestyrkandeavsnittet en stor del av vår verksamhet. Att bestyrka och ge trovärdighet till de siffror, transaktioner, förhållanden m.m. som företaget uppger bl.a. i sin årsredovisning. Ett bestyrkande från en opartisk auktoriserad revisor ger tillförlitlighet och en trygghet för alla de intressenter som företaget har.

Bestyrkandet omfattar även verifiering av uppgifter i diverse redovisningar t.ex. bidragsansökningar, tillståndsansökningar, uppföljningar av lämnat stöd från stat eller andra organisationer som bedriver stödverksamhet.

Tänk på att ett företags viktigaste tillgång är förtroende. Vi hoppas kunna bidra till att ge just ditt företag det förtroendet som möjliggör ett lyckosamt företagande.

Löpande redovisning

Innebär det dagliga arbetet med att registrera fakturor, kvitton, löner,skatter, moms och mer. För vissa företag är behovet inte särskilt stort och då kan det vara fråga om enstaka timmar, medan andra företag behöver betydligt mer stöd.

h
Budgetering & Ekonomistyrning

Det blir mycket lättare att göra affärer om man har koll på ekonomin. Att veta att man har pengar på kontot när man behöver dem, och att eventuella överskott hanteras klokt, bidrar helt enkelt till bättre beslut och en bättre lönsamhet. Vi hjälper Dig gärna med att se över hur Du kan förbättra företagets lönsamhet.

Bilda, ändra eller sälja bolag

Att bilda bolag eller byta företagsform, kan vara väldigt mycket mer än att fylla i blanketter och skicka till Bolagsverket. Frågor om bland annat hur ägandet skall vara och skatteeffekter för dig som företagare, är viktiga att ha klart för sig innan man skrider till verket. Vi hjälper dig gärna med både rådgivningen och det praktiska arbetet.

 verksamt.se kan du läsa om och uträtta de flesta bolagsärenden.

Bokslut & Deklaration

Efter avslutat räkenskapsår är det dags att lämna den årliga rapporteringen till Bolags- och Skatteverk. Refima har flera auktoriserade redovisningskonsulter och andra kompetenta medarbetare som gärna hjälper Dig med att sätta samman årsbokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer.

Vi har de senaste programvarorna för att kunna hanterar detta så tidseffektivt som möjligt.

Moms- & skatteredovisning

Det är viktigt att betala rätt skatter, i rätt tid. Vi hjälper Dig att ta fram rätt uppgifter, så att du kan känna dig trygg. Skulle du dessutom behöva kvalificerad rådgivning på området står vi gärna till tjänst.

Vi hjälper dig hela vägen!

Nybörjare? Ju tidigare du vänder dig till oss, desto bättre.

Vi kan ge dig råd och hjälpa dig att bilda/registrera bolaget så att det fungerar både på kort och lång sikt. Du får även hjälp med att sätta upp enkla och praktiska rutiner för ekonomin, vilket gör att du istället kan koncentrera dig på din kärnverksamhet från start. Och bättre start kan man väl inte få?

Jag är redan igång! - Vi hjälper dig att växa snabbare och med kontroll.

Många företag har det som svårast i början, inte minst därför att man väntar för länge med att ta in en bra och personlig ekonomipartner. Har du tagit dig förbi den första och jobbigaste fasen är vi de första att gratulera! Samtidigt finns vi där för dig när du skall fortsätta att utvecklas och växa. Vi hjälper dig med revision, förbättring av likviditet, budgetering och mycket mer.

N
Gammal i gamet! - En liten byrå med stora resurser.

För dig som redan “flyger” kan Refima erbjuda hela spannet av ekonomitjänster. Vi kan till exempel ta hand om delar av eller hela din administration, inklusive löner. Har du knepiga frågor kring skatter och moms hjälper vi dig att hitta den korrekta och bästa lösningen. Skall du köpa eller sälja bolag får du hjälp med värderingar och råd. Kort sagt, Refima vill och kan vara med som din personliga ekonomipartner hela vägen!

Kontakta oss:

Så hjälper vi dig hela vägen till rätt plan!

Refima logotyp
© Copyright - Refima 2020
Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg
Tel: 031-742 25 70 | Fax: 031-742 25 79 | 
info@refima.se

Integritetspolicy/GDPR

   

WEB DESIGN: LIVE Reklambyrå